Een notitie in uw agenda toevoegen

Het maken van een privé-afspraak kan gelinkt worden aan een afspraaktype. Indien u dit wenst kan u hiervoor een afspraaktype “privé-afspraak” toevoegen.

Ga naar Instellingen (1), klik op Afspraaktypes (2). Voeg een afspraaktype toe met naam en tijdsduur (3). 

Ga naar de geavanceerde opties (4) en kies een kleur voor dit type afspraak. Vergeet voor dit afspraaktype niet Aciveer in de online reservatie voor uw patiënten uit te vinken. (5)

Een notitie toevoegen is altijd mogelijk ook zonder afspraaktype. 

Voeg een notitie toe door geen patiënt te koppelen en enkel info in het titelveld in te geven (en extra gegevens bij de afspraak).