Hoe stuurt u uw facturen automatisch door naar uw boekhouder of naar een derde?

Om de samenwerking met uw boekhouder (of iemand anders die uw facturen beheert) te vergemakkelijken, voegt u een extra bestemmeling toe aan uw factuur.

Hoe stuurt u al uw facturen door naar uw boekhouder?

  1. Ga naar uw account om de factureringsgegevens te bewerken.
  2. In het veld “Extra e-mails (CC)” voert u het e-mailadres van uw accountant of van die andere personen in die de facturen moeten ontvangen, in.
  3. Klik op opslaan.

Het spreekt vanzelf dat deze optie geen toegang geeft tot de medische gegevens uit de agenda’s! Raadpleeg ons artikel voor meer informatie over hoe u toegang kunt geven tot een agenda.