Hoe uw tijdschema’s instellen?

Terugkerend of uitzonderlijk

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Een terugkerende beschikbaarheid die uw uurroosters met wekelijkse consultaties aangeeft en daarom elke week wordt herhaald. Om dit type van beschikbaarheid in te stellen: Instellingen > Tijdschema.

Voor elke agenda is het mogelijk een terugkerend tijdschema in te stellen. Deze blokken kan u ook een achtergrondkleur geven om het schema meer duiding te geven of gemakkelijker afspraken te maken binnen de praktijk. U kan kiezen of het uurrooster beschikbaar is voor boeking via het internet of niet

Per toegevoegde blok is een knop Geavanceerd aanklikbaar. Zo is het mogelijk extra instellingen en voorwaarden voor dat blok toe te voegen:

  • Activeren/deactiveren: Online of offline zetten van het tijdsblok. Opgelet: de duurtijd van het tijdsblok moet groter of gelijk zijn aan de tijdsduur van de ingestelde afspraaktypes.
  • Achtergrondkleur: Deze kleuren zijn enkel voor de praktijk zichtbaar. Voor de agendaview voor patiënten wordt enkel bij het online boeken de kleur groen toegepast om de vrije momenten te tonen.
  • Datum van activatie of deactivatie: stel aanpassingen aan uw schema op voorhand in. Bepaal zo zelf wanneer uw tijdschema ingaat of stopt.
  • Toegelaten afspraaktypes: stel in welk(e) afspraaktype(s) in dat tijdsblok ingeboekt mogen worden.
  • Aansluitende afspraken: Bepaal waar in het tijdsblok de eerst volgende afspraak mag ingeboekt worden.
  • Voorwaarden: Drukkere periode? Voeg een extra blokje toe en stel een voorwaarde in op dezelfde dag. Bijvoorbeeld de uren 16u-17u mogen pas vrijkomen online als alles tussen 14u-16u volboekt is.
  • Automatisch beschikbaar maken: Bepaal hoeveel dagen op voorhand dit tijdsblok online automatisch beschikbaar mag zijn.
  • Herhalingsinterval: Laat dit tijdsblok bijvoorbeeld om de twee weken terugkeren.

Terugkerende tijdsblokken zullen ook gemakkelijk te zien zijn in de multiview wanneer via Onderzoek de mogelijke beschikbaarheden weergegeven worden. Dit kan op basis van afspraaktype, dag en tijdstip.

Een uitzonderlijke beschikbaarheid is een uitzonderlijke wijziging van uw beschikbaarheidsvensters (stelt u in staat om een dag of een tijdvenster op een specifieke datum beschikbaar te stellen). 

U kan kiezen of het uurrooster beschikbaar is voor boeking via het internet of niet.

 

 

Uitzonderingen zoals feestdagen kunnen zo ook toegevoegd worden.

Verschillende types afspraken aanmaken?

Om verschillende types raadplegingen te configureren, klikt u hier. Het is mogelijk om een specifiek uurrooster te koppelen aan een type afspraak. Zo kan u bijvoorbeeld enkel op woensdag tussen 11u-12u vertegenwoordigers toelaten een afspraak in te boeken.

 

De weergave op de website

Op uw website kunt u de manier waarop uw uurroosters worden weergegeven aanpassen (dagen en uren).